Friday, December 17, 2010

Cynlluniau'r Toriaid ar gyfer llywodraeth leol

Diolch i Plaid Wrecsam am roi syniad i ni o'r toriadau mae Toriaid Cymru yn eu cynllunio ar gyfer cynghorau'r wlad os byddant yn cael eu dwylo ar rym yn y Cynulliad y flwyddyn nesaf.

Ynys Mon 3,038,114
Gwynedd 5,465,372
Conwy 4,703,120
Dinbych 4,355,462
Fflint 6,016,013
Wrecsam 4,442,081
Powys 4,990,116
Ceredigion 2,261,995
Penfro 5,201,787
Caerfyrddin 6,954,764
Abertawe 8,992,538
Castell Nedd 6,393,560
Pen y Bont 5,339,769
Bro Morgannwg 4,899,205
RCT 11,183,241
Merthyr 2,804,854
Caerffili 8,165,050
Blaenau Gwent 3,527,828
Torfaen 4,216,282
Mynwy 3,128,221
Casnewydd 6,322,036
Caerdydd 5,723,012

1 comment:

weather said...

weather maps from Global Forecast System

www.theweatherland.com