Thursday, December 16, 2010

Cau Canolfannau Gwylwyr y Glannau

Felly mae llywodraeth San Steffan wedi penderfynu gwneud y Mor Celtaidd, sydd eisoes yn hynod beryglus, hyd yn oed yn fwy peryglus, trwy gau canolfannau Gwylwyr y Glannau yn Aberdaugleddau a Chaergybi. Penderfyniad ysbrydoledig arall ar ran y glymblaid yn San Steffan.

Cyn bod canolfan Caergybi yn cael y fwyell, mi fyddai rhywun wedi disgwyl rhyw fath o ymateb gan flog mwyaf plwyfol a mewnblyg Cymru - un y Tori o Ynys Mon. Ond na - does yna ddim sylw o unrhyw fath ar y pwnc eto. Yn wir, mae'n rhy brysur i gymryd sylw o'r mater oherwydd iddo gynhyrfu cymaint am stori yn Economist wythnos diwethaf sy'n damcaniaethu bod cysylltiadau nes rhwng Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr na sydd rhwng De Gogledd Cymru - yn nhermau telegyfathrebu o leiaf.

'Dwi'n siwr mai'r un stori yn union fyddai ganddo petai'r Cynulliad yn gyfrifol am gau'r canolfannau.

Diweddariad 17.45 - Hmm - mae yna flogiad ar y pwnc newydd ymddangos. Mae o'n un diddorol - mae'n dweud ei fod wedi 'sgwennu llythyr yn mynegi gofid am y penderfyniad, cyn mynd ati i'w gyfiawnhau. Yn ol y Derwydd bydd nifer o'r gweithwyr yn cael swyddi sy'n talu yn well, ni fydd unrhyw effaith ar y gwasanaeth a gynigir gan wirfoddolwyr a'r RNLI, ni fydd effaith ar ansawdd y wasanaeth, ni fydd y ganolfan yng Nghaergybi yn cau hyd 2014/2015.

Pethau da ydi'r toriadau Toriaidd 'ma - gwasanaeth yn aros yr un peth, gweithwyr yn cael mwy o gyflog, dim byd yn digwydd am achau.

No comments: