Thursday, December 09, 2010

Toriadau'r Toriaid

Dewisodd y Toriaid ddiwrnod da i gyhoeddi y toriadau cynhyrfus sydd ganddynt ar y gweill i ni yma yng Nghymru - os cant byth eu bysedd ar rym yn y Cynulliad.

Mae'r ffaith nad ydynt am dorri ar wariant iechyd o gwbl am resymau popiwlistaidd yn golygu y byddai'n rhaid i'r holl feysydd eraill mae'r Cynulliad yn gyfrifol amdanynt dderbyn toriadau sylweddol iawn. Fe'i rhestraf, ynghyd a'r gwahaniaeth rhwng cynlluniau'r Toriaid a rhai'r llywodraeth, isod.

Maes gwariant
Toriadau'r Glymblaid Toriadau'r Toriaid Gwahaniaeth
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 7.60% 0% -7.60%
Llywodraeth Leol 7.40% 12.50% 5.10%
Addysg 8% 12% 4%
Economi a Thrafnidiaeth 21.30% 30% 8.70%
Yr Amgylchedd a Thai 21% 25% 4%
Materion Gwledig 12.70% 15% 2.30%
Treftadaeth 13% 20% 7%
Gwasanaethau Cymdeithasol a Pherfformiad 24.40% 30% 5.60%
Gwasanaethau Canolog 19.10% 25% 5.90%

Rhaid hefyd nodi bod y toriadau mae'r Cynulliad yn gorfod eu gweithredu mor sylweddol oherwydd bod y glymblaid yn Llundain wedi penderfynu torri ar wariant cyhoeddus ynghynt nag oes rhaid iddi wneud - a hynny am resymau ideolegol.

Felly cofiwch pan mae'r Derwydd o Fon yn hefru am ddatblygu'r economi, bod ei blaid am dorri'r arian cyhoeddus sydd ar gael i wneud hynny, i'r bon. Pan mae Paul Davies yn rwdlan am y gwasanaeth addysg, cofiwch bod gan ei blaid eisiau gwario llawer llai ar addysg na'r llywodraeth. Pan fydd Brynle Williams yn mynd trwy ei bethau am ymlyniad y llywodraeth i gefn gwlad, cofiwch nad yw yn fodlon rhoi pres cyhoeddus lle mae ei geg.

1 comment:

Iolo Morganwg said...

http://angleseylaudanum.blogspot.com/2010/12/anglesey-tory-party-at-war.html