Tuesday, December 14, 2010

Gwefan yr ymgyrch Ie

Mae'r wefan bellach yn fyw - ac mae'r ymgyrch bellach ar gychwyn.

Gellir dod o hyd iddi yma.

1 comment:

Hogyn o Rachub said...

Y Gymraeg bach yn doji ar adegau! Ond peth da iawn ei weld o'r diwedd, a hefyd fod popeth yn ddwyieithog, yn wahanol i'r ymgyrch na http://www.truewales.org.uk/en/ ... sy'n dweud y cyfan dydi.