Wednesday, December 01, 2010

Gwleidyddiaeth eiddigedd y Dde Seisnig

Mae'n gwbl ddealladwy bod Plaid Wrecsam yn gweld ochr ddigri gormodiaeth a sterics y Daily Mail (a'r Telegraph) wrth ymateb i benderfyniad y Cynulliad i arbed pobl ifanc Cymru rhag y codiadau enfawr mewn ffioedd prifysgol mae San Steffan yn eu trosglwyddo i ieuenctid Lloegr.

Mae'r mater yn un cwbl syml yn y bon. Mae llywodraeth y Cynulliad yn blaenori gwneud mynediad i addysg bellach yn fforddiadwy i bawb yn y wlad - felly mae'n gweithredu yn unol a'r flaenoriaeth honno.

Mae gan lywodraeth San Steffan flaenoriaethau mae yn eu hystyried yn bwysicach na sicrhau mynediad gweddol fforddiadwy i addysg bellach i bawb yn Lloegr, felly mae'n gweithredu yn unol a'r blaenoriaethau hynny. Felly mae democratiaeth yn gweithio mae gen i ofn.

Os nad ydi'r Mail a'r Telegraph yn hapus efo penderfyniad llywodraeth San Steffan, mae yna'r opsiwn o'u beirniadu wrth gwrs _ _ _.

Roedd yn arfer gan bapurau megis y Telegraph a'r Mail i gyhuddo'r Chwith gwleidyddol o rhywbeth yr oeddynt yn ei alw yn the politics of envy. Mae'n anodd meddwl am esiampl well na hon o wleidyddiaeth eiddigedd.

2 comments:

Anonymous said...

Yn bersonol dwi'n hynod bryderus am y "rail electrification apartheid"

menaiblog said...

Heb son am apartheid teledu, ac aparteid pasports wrth gwrs.