Monday, May 04, 2015

Ydi Martin (Eaglestone) yn byw yn yr un Bydysawd a phawb arall?

O diar, Llafur yn meddwl bod pleidiau eraill yn ymladd yn negyddol.


Ac yma yn Arfon mae Llafur yn ymladd yr ymgyrch mwyaf negyddol y gallaf ei chofio sydd wedi ei seilio i raddau helaeth ar stwff  o'r gorffennol pell, stwff cwbl  amherthnasol i'r etholiad neu stwff maent wedi eu wneud i fyny.
1 comment:

Alwyn ap Huw said...

Y peth trist am bwynt 4 yw ei fod yn wir o ochr y Blaid. Mae 135 litr y flwyddyn yn llai na thri chwarter botel y dydd. Mae gormod o bobl ifanc Cymru yn yfed llawer mwy na hynny pob dydd gan ychwanegu at broblemau or-dewrder a chlefyd y siwgr, sy'n costio ffortiwn i'r GIG.