Monday, May 04, 2015

Llongyfarchiadau i _ _

_ _ Owen Smith am wneud y fath argraff ar bobl Cymru fel Gweinidog  Cymreig Cysgodol.  Ymddengys bod cymaint ag 1% yn meddwm mai fo ydi'r boi i sefyll tros Gymru - 1% yn well na'r hyfryd Pippa Bartolotti.

Roedd sgor Leanne yn llawer uwch nag un Owen, Carwyn a Miliband efo'i gilydd.

No comments: