Tuesday, May 12, 2015

Poster y diwrnod

5 comments:

Anonymous said...

1.(Dolen-gyswllt ar fenthyg oddiwrth y Hogyn o Rachub)
http://www.clickonwales.org/2015/05/something-is-going-very-deeply-wrong-for-labour/
“Quite simply, Labour did worse in Wales than parts of England because they are in government in Wales and that government sometimes seems detached from reality, struggling to modernise, lacking in steam or ideas, and unable to accept when it gets things wrong." Oes unrhyw dystiolaeth sicr mai perfformiad Llafur yn y Cynulliad sbardunodd ennillion Toriadd yn bennaf o ran Gwyr a Chlwyd?

2.Y Ceidwadwyr a gorlanodd yr haid Seisnig yn rhannol ar gefn ysgymynnu’r dddarpar Glymbaid a’r SNP – i fod...
OND
Eto er waetha'r cenedlaetholdeb Seisnig, cododd pleidlais Llafur yn fwy yn Lloegr nag y gwaeth y Toriaid naddo?Nid mater yn unig o ennill pleidleisiau ar raddfa uwch sylweddol (yn Llundain,Birmingham, Bradford ayb) ymysg cymunedau cynyddol du/Asaidd/newydd ddyfodiaid (er nid un ohonyn nhw mae hi'n debyg fydd yr arweinydd Llafur nesa’ y tro’ma ychwaith)
Beth wedyn sy’n esbonio twf Llafur yn y Gogledd-Ddwyrain o Loegr, lle mae amrywiaeth ethnig ond llai felly? Sef yr union ran o Loegr nesa’ fyth at Yr Alban ei hun?
Tydi’r erthygl NYT isod ddim yn ateb ‘chwaith, er waetha sylwadau am ddosraniad y bleidlais Lafur:
"Conservatives led the national vote and won one seat in Parliament for every 34,244 votes they received. Labour, which wasted so many votes in Scotland and elsewhere, got one seat per 40,277 votes"
http://www.nytimes.com/2015/05/09/upshot/how-labour-gained-votes-but-still-lost-seats.html?_r=0&abt=0002&abg=0


Anonymous said...

1.(Dolen-gyswllt ar fenthyg oddiwrth y Hogyn o Rachub)
http://www.clickonwales.org/2015/05/something-is-going-very-deeply-wrong-for-labour/
“Quite simply, Labour did worse in Wales than parts of England because they are in government in Wales and that government sometimes seems detached from reality, struggling to modernise, lacking in steam or ideas, and unable to accept when it gets things wrong."
Oes unrhyw dystiolaeth sicr mai perfformiad Llafur yn y Cynulliad sbardunodd ennillion Toriadd yn bennaf o ran Gwyr a Chlwyd?

2,Dosranniad Llafur. Ychydig bach o olau isod:
http://www.nytimes.com/2015/05/09/upshot/how-labour-gained-votes-but-still-lost-seats.html?_r=0&abt=0002&abg=0

Hefyd, gwelwyd twf pleidlais Lafur yng Nghogledd Ddwyrain Lloegr (nesa' fyth at yr Alban - bid a fo am y Toriaid yn chwifio baner San Sio^r rhag y Sgotiaid) a thwf sylweddol ymysg etholaethau gynyddol amlethnig hefyd(ar batrwm Ilford, a Llundain i raddau, Birmingham, hen sedd Galloway yn Bradford ac ayb.. Eto nesed yn ddaeryddol bu cwymp Balls yn Leeds..Oes 'na egr-agwedd Gogleddol-gwerinol yn erbyn aelodaeth a naws dinesig/Llundeinig/De-Ddwyrain y Blaid Lafur ar gynydd?

Anonymous said...

http://www.clickonwales.org/2015/05/something-is-going-very-deeply-wrong-for-labour/
“Quite simply, Labour did worse in Wales than parts of England because they are in government in Wales and that government sometimes seems detached from reality, struggling to modernise, lacking in steam or ideas, and unable to accept when it gets things wrong. Better leadership and better political responsibility are needed before that lesson is even “
Oes unrhyw dystiolaeth sicr mai perfformiad Llafur yn y cynulliad sbardunodd ennillion Toriadd o ran Gwyr a Chlwyd?

Beth am hyn?
2."Conservatives led the national vote and won one seat in Parliament for every 34,244 votes they received. Labour, which wasted so many votes in Scotland and elsewhere, got one seat per 40,277 votes." ..The Upshot, NY Times

Anonymous said...

Oes unrhyw dystiolaeth sicr mai perfformiad Llafur yn y cynulliad sbardunodd ennillion Toriadd o ran Gwyr a Chlwyd?
http://www.clickonwales.org/2015/05/something-is-going-very-deeply-wrong-for-labour/
“Quite simply, Labour did worse in Wales than parts of England because they are in government in Wales and that government sometimes seems detached from reality, struggling to modernise, lacking in steam or ideas, and unable to accept when it gets things wrong. Better leadership and better political responsibility are needed before that lesson is even “

2.Pwt bach am ddosraniad pleidlais Lafur:
(NYTimes - The Upshot):
Conservatives led the national vote and won one seat in Parliament for every 34,244 votes they received. Labour, which wasted so many votes in Scotland and elsewhere, got one seat per 40,277 votes

Anonymous said...

Lot o wir yn hwn dwi'n amau:
http://www.conservativehome.com/thecolumnists/2015/05/daniel-hannan-mep-how-the-lefts-hatred-devoured-its-own-election-campaign.html

"The funny thing is that the tone of their [Llafur] campaign may well have skewed the polls, and so pushed Miliband into a false sense of confidence, making him even less accommodating . The election was defined, at least by broadcasters, as values versus policies, decency versus competence, kindness versus efficiency. In such a climate, people don’t much want to identity themselves in public with the party accused of lacking humanity. An opinion poll question about voting intentions comes across as, “So, do you care about the poor, or are you selfish?” There isn’t a box to tick for “I think Labour is bad for the poor: it keeps people on benefits where the Conservatives create jobs”. So people hang back from admitting to their sympathies."