Monday, May 04, 2015

Cystadleuaeth yr etholiad

Cystadleuaeth bach o ran hwyl.  Beth mae'r llwynog yn ei ofyn i Alun Pugh?  Dim gwobr mae gen i ofn - dim ond y clod.  Gadewch eich awgrymiadau ar y dudalen sylwadau - neu ar trydar gan dabio @OlafCaiLarsen

Mi gychwynaf i efo un:

Faint o lwynogod bach ddaru eich plaid eu lladd yn ddamweiniol wrth drio lladd pobl yn Iraq ac Afghanistan?

24 comments:

Anonymous said...

"Ai dyma sut y dyliai plaid 'go iawn' fihafio ddyddiau cyn etholiad cyffredinol?"

Anonymous said...

"Ydi 'awdur yr antics' di cael sac eto?"

Cai Larsen said...

Pam ydych chi wedi fy mlocio fi ar trydar?

Anonymous said...

'Wnaethoch chi gymryd y '£1,000 gan Blair? Wna i ddim deud wrth neb.

feniandragon said...

Faint o lwynogod gorfodwyd i adael eu cartrefi yn sgil Rhyfel Irac?

Anonymous said...

Y llwynog:"Thanks for having me Alan, as you know I can only venture out in disguise these days."

Alun Pugh: "No problem, thank you for all your help Mr Blair, or should I say Mr Blaidd!?

Anonymous said...

Is it exciting to break bread with all those war criminals?

Anonymous said...

Who's you're favourite Labour war criminal?

Anonymous said...

A roedd eich tad yn löwr da chi'n deud Alun?

Anonymous said...

Please thank your bosses for killing kids instead of foxes.

Anonymous said...

O ni'n arfer gwerthu tai, ond mae'r job yma yn siwtio'n sgiliau gwleidyddol i lot mwy.

Anonymous said...

Peidiwch a syrthio I trap y Blaid Lafur bois

Yn union runpeth a'r garreg wirion yna, strategaeth yw'r cyfan

Achos y cyfan dachi'n siarad amdano fo ychydig cyn y bleidlais ydi'r Blaid Lafur.

Anonymous said...

" Sion Blairyn Jones " yw'r enw !

Anonymous said...

" I think I'll go to Caernarfon tomorrow to give this Pugh chap his £1000 in person, Cherie . What should I wear ? "

" Caernarfon, Tony ? Where the .................. ?"

Anonymous said...

"Wyt ti'n siwr bod plant ysgol feithrin yn cael fotio Alun?"

Anonymous said...

" Why on earth is this French fox giving me a photo of a badger ?"
" Quoi ? Ton patron n'etait pas un Blaireau ? "

Anonymous said...

Pob lwc yng rownd derfynol Pencampwriaethau Rhagrithio'r Bydysawd.

Anonymous said...

Os na rywun yn cofio'r gerdd hon o'r 1960au ?

" Hey, Hey, Mr Blair,
How many kids did you kill out there "

Anonymous said...

Be am gerfio addewid am lwynogod a'i osod o yn eich gardd chi yn Bae Penrhyn?
Genius, Sion. You'll go far

Anonymous said...

Pam wnest ti fy mlocio fi ar trydar Alun? Dim ond gofyn cwestiwn bach wnes i.

Anonymous said...

P'un yw Alun Pugh?

Cymro said...

"Os dach chi'n ennill bydd na ragor o ieir i mi bwyta ar Fai 8? Ond sut?"

Anonymous said...

Alun yn dweud am y llwynog:

"Digwyddodd, darfu, megis seren wib."

A'r llwynog yn ymateb drwy ddweud am Alun:

"Digwyddodd, darfu, megis seren wib."

Anonymous said...

Mae'r llwynog yn gofyn i Alun
Pryd wyt ti mynd i addo talu "Cyflog Byw" i me 'te Alun?
Huw Roberts