Monday, May 04, 2015

A llongyfarchiadau i Hywel _ _

_ _ am ennill pleidlais Enlli.  

Bechod y bydd rhaid iddo ddisgwyl deunaw mlynedd nes y bydd ddigon hen i fwrw pleidlais.


No comments: