Friday, November 26, 2010

Is etholiad Donegal


Mi gofiwch efallai i'r blog yma ddarogan daeargryn gwleidyddol yn Donegal South West ychydig ddyddiau yn ol - ac yn wir digwyddodd hynny. Am y tro cyntaf yn hanes y wladwriaeth cafodd y dair blaid sefydliadol (FF, FG a Llafur) lai na 50% o'r bleidlais rhyngddynt. Mae'r tair ohonynt wedi bod yn frwdfrydig iawn eu cefnogaeth i'r prosiect Ewropeaidd trwy gydol eu hanes.

Sinn Fein oedd yn fuddugol - ond 'dydi hynny ddim yn golygu y byddant yn gwneud cystal ym mhob man - mae'n haws i'r blaid honno gysylltu efo etholwyr sy'n dlawd neu sy'n byw yn agos at y ffin. Mae Donegal yn dlawd ac yn agos at y ffin.

Serch hynny mae SF yn gyffredinol wrthwynebus i ymyraeth Ewropeaidd mewn materion Gwyddelig, ac yn yr hinsawdd sydd ohoni mae'r neges honno'n taro deuddeg efo llawer iawn o bobl. Mi fydd yna wagle etholiadol sylweddol i bleidiau ac unigolion gwrth Ewropeiaidd o'r Dde ac o'r Chwith yn etholiad cyffredinol Iwerddon y flwyddyn nesaf.

No comments: