Tuesday, November 16, 2010

Newyddion da i'r Bib o'r diwedd!


Mae'r newyddion am y briodas frenhinol wrth gwrs yn newyddion da o lawenydd mawr - i'r BBC, mewn cyfnod digon anodd iddynt.

'Dydi'r Bib byth yn hapusach ei fyd na phan ddaw'r cyfle i frefu ystradebau a llyfu'n anfeirniadol a di feddwl o gwmpas sefydliadau a seremoniau Prydeinig a Phrydeinllyd. Gobeithio y bydd miri'r misoedd nesaf yn dod a meddyliau staff a rheolwyr y sianel oddi ar yr erchyllderau mae'r llywodraeth glymbleidiol yn Llundain yn eu cynllunio ar eu cyfer.

Mae'n arbennig o hyfryd cael nodi bod Huw Edwards yn mynd trwy'i bethau gyda'r fath frwdfrydedd, angerdd ac arddeliad. Mi fyddai ei dad yn falch ohono petai gyda ni o hyd.

No comments: