Wednesday, November 24, 2010

Mwy o dan gwyllt o Barc Ty Glas

Hmm - anhrefn o gyfeiriad S4C eto fyth - pwy gredai'r peth?.

Mae Awdurdod S4C yn meddwl bod John Walter Jones wedi ymddiswyddo, ond 'dydi John Walter Jones na'r DCMS ddim mor siwr.

Mae'r criw bach o Dic Sion Dafyddiaid proffesiynol a adwaenir fel aelodau seneddol Toriaidd Cymru o'r farn y dylai gweddill yr Awdurdod ymddiswyddo oherwydd nad ydyn nhw mor hawdd i'w trin a John Walter. Ac mae'r broses o ddewis prif weithredwr newydd yn mynd rhagddi'n hapus braf trwy hyn i gyd.

Beth bynnag am fethiannau'r Glymblaid Lundeinig, maent wedi gwneud joban ryfeddol ar ddad sefydlogi un o'n sefydliadau cenedlaethol pwysicaf.

No comments: