Wednesday, November 17, 2010

Diweithdra yng Nghymru

Ychydig o newyddion economaidd da yng nghanol yr holl newyddion drwg. Mae diweithdra wedi disgyn yng Nghymru, ac yng ngweddill y DU.
Er ei bod yn bwysig nodi mai rhan o stori llewyrch economaidd yn unig ydi lefelau diweithdra (mae ansawdd swyddi yn bwysicach) - mae'r tabl isod sydd yn cymharu lefelau diweithdra gwahanol wledydd y DU ac etholaethau Cymru yn ddigon diddorol.

Dau beth sy'n taro fy llygad i. Yn gyntaf 'dydi diweithdra yng Nghymru ddim yn arbennig o uchel. Yn ail mae'r sefyllfa yng Nghymru yn anisgwyl ar sawl golwg. Faint o bobl fyddai wedi dweud wrthych bod lefelau diweithdra yn uwch yng Nghaerdydd nag ydyw yng Ngwynedd? Neu beth am y gwahaniaeth anisgwyl rhwng Ceredigion a Bro Morgannwg? Pam bod lefelau diweithdra yng Ngorllewin a Dwyrain Abertawe mor debyg, er mor wahanol ydi'r ddwy etholaeth ar sawl cyfri?

Yr hyn nad yw'n amlwg eto wrth gwrs ydi'r effaith y bydd toriadau mewn gwariant cyhoeddus ar y ffigyrau. Efallai y bydd pethau'n edrych yn dra gwahanol mewn blwyddyn neu ddwy.

Etholaeth (neu wlad) Dynion Canran Merched Canran Cyfanswm Canran
Lloegr 803,141 5 358,711 2 1,161,852 4
Gogledd Iwerddon 42,604 7 14,899 3 57,503 5
Yr Alban 93,184 5.5 36,123 2.1 129,307 3.8
Cymru 48,971 5.2 19,152 2 68,123 3.6
Ynys Mon 1,182 5.7 458 2.1 1,640 3.9
Delyn 945 4.2 406 1.8 1,351 3
Alyn a Glanau Dyfrdwy 1,055 4 500 1.9 1,555 3
Wrecsam 1,154 5.1 432 1.9 1,586 3.5
Llanelli 1,276 5.4 501 2 1,777 3.7
Gwyr 721 3 323 1.3 1,044 2.2
Gorllewin Abertawe 1,358 5.4 480 2 1,838 3.7
Dwyrain Abertawe 1,501 6.1 512 2 2,013 4
Aberafon 1,082 5.3 399 1.9 1,481 3.6
Canol Caerdydd 1,707 5.6 611 2.1 2,318 3.9
Gogledd Caerdydd 981 3.5 390 1.4 1,371 2.4
Rhondda 1,659 7.6 639 2.9 2,298 5.2
Torfaen 1,521 5.9 620 2.4 2,141 4.1
Mynwy 761 3.1 367 1.5 1,128 2.3
Dwyrain Abertawe 1,409 6.1 528 2.2 1,937 4.1
Gorllewin Abertawe 1,624 6.2 639 2.4 2,263 4.3
Arfon 908 4.9 299 1.5 1,207 3.2
Aberconwy 739 4.5 247 1.5 986 3
Gorllewin Clwyd 992 4.7 385 1.8 1,377 3.2
Dyffryn Clwyd 1,321 6 450 1.9 1,771 3.9
Dwyfor Meirionnydd 567 3.2 223 1.3 790 2.2
De Clwyd 1,072 4.7 416 1.8 1,488 3.3
Trefaldwyn 493 2.5 233 1.2 726 1.9
Ceredigion 588 2.3 265 1 853 1.7
Preseli Penfro 1,045 4.7 374 1.6 1,419 3.2
Gorllewin Caerfyrddin / Penfro 961 4.2 330 1.4 1,291 2.8
Dwyrain Caerfyrddin 707 3.3 293 1.3 1,000 2.3
Brycheiniog a Maesyfed 603 2.9 266 1.3 869 2.1
Castell Nedd 1,052 4.6 431 1.9 1,483 3.2
Cynon Valley 1,404 6.6 628 2.8 2,032 4.7
Merthyr Tydfil 1,951 8.7 769 3.3 2,720 5.9
Blaenau Gwent 1,965 9.1 810 3.6 2,775 6.3
Pen y Bont 1,144 4.8 476 2 1,620 3.4
Ogwr 1,376 5.8 520 2.2 1,896 4
Pontypridd 1,143 4.3 418 1.6 1,561 2.9
Caerffili 1,766 6.6 724 2.6 2,490 4.6
Islwyn 1,353 5.9 536 2.3 1,889 4.1
Bro Morgannwg 1,698 5.7 636 2 2,334 3.8
Gorllewin Caerdydd 1,805 6.6 714 2.5 2,519 4.5
De Caerdydd 2,382 7.5 904 2.7 3,286 5

Data i gyd o datablog.

1 comment:

Anonymous said...

Mi roedd diweithdra wedi cwympo ond mae swyddi rhan amser wedi codi'n sylweddol.