Wednesday, November 10, 2010

Mwy o broblemau i'r hen Nick


Daw diwrnod arall a phroblem arall i Nick Bourne.


Lled awgrymiadau bod ei gyd aelodau Toriaidd yn y Bae wedi mynd i Aberystwyth am sesh ar draul y trethdalwr i ddathlu penblwydd Nick Ramsey ydi'r broblem heddiw.


Datganiad gwallgo gan y Toriaid Cymreig y byddant yn amddiffyn y gyllideb iechyd heb drafferthu i edrych beth fyddai goblygiadau hynny i weddill cyllideb y Cynulliad oedd y smonach ddoe.


Ychwaneger at hynny yr ymysodiadau gan y Toriaid yn Llundain ar S4C ac ar nifer o gynlluniau a sefydliadau yng Nghymru - Sain Tathan, y swyddfa basports, a morglawdd tros yr Hafren.


Ac wedyn dyna'r cwymp yng nghefnogaeth y blaid yng Nghymru yn y polau piniwn. Mae'n rhaid bod Nick yn falch na lwyddodd cynllwyn Jonathan Morgan i'w amddifadu o'r barchus arswydus swydd o arwain y blaid yng Nghymru.

No comments: