Thursday, December 31, 2009

Ystadegau'r flwyddyn

Wedi darogan ar ddiwrnod diwethaf y mis diwethaf y byddai'r ffigyrau ymweld yn isel y mis yma oherwydd bod pobl gall yn osgoi gwleidyddiaeth tros y gwyliau, ymddengys fy mod wedi cael pethau'n gyfangwbl anghywir - cafwyd mwy o ddarllenwyr (efo chwech awr o'r flwyddyn i fynd) y mis yma nag erioed o'r blaen.

Wedi dweud hynny, roeddwn yn rhannol gywir - bu pethau'n ddistaw iawn am ddeg diwrnod olaf y flwyddyn, ond roeddem yn ofnadwy o brysur am ychydig ddyddiau yn gynharach yn ystod y mis - pan sylweddolodd Mohammad Asghar, ei fod yn Dori ac yn unoliaethwr ac nid yn genedlaetholwr a Phleidiwr. Felly - diolch o galon Oscar.

Diolch hefyd i bawb sydd wedi ymweld yn ystod y flwyddyn a phawb sydd wedi gadael sylwadau. 'Dwi'n gobeithio bod y rhan fwyaf ohonoch wedi cytuno efo'r rhan fwyaf o'r hyn 'dwi wedi ei ddweud, ac heb boeni gormod os nad ydym ar yr un donfedd ambell waith.

Gair arbennig ar ddiwedd blwyddyn fel hyn i'r un neu ddau yn eich plith sydd wedi eich pechu, eich gwylltio neu'ch cynddeiriogi gan rai o'r sylwadau yr ydych wedi dod ar eich traws yma ac wedi bod yn cwyno'n groch wrth pawb sy'n fodlon gwrando - tyff.

Ffigyrau misol:Ffigyrau chwarterol:

2 comments:

Alwyn ap Huw said...

Gair arbennig ar ddiwedd blwyddyn fel hyn i'r un neu ddau yn eich plith sydd wedi eich pechu, eich gwylltio neu'ch cynddeiriogi gan rai o'r sylwadau yr ydych wedi dod ar eich traws yma ac wedi bod yn cwyno'n groch wrth pawb sy'n fodlon gwrando - tyff.

Ew diolch Cai, a blwyddyn newydd dda i ti hefyd.

menaiblog said...

A chithau syr - a llawer ohonyn nhw.