Saturday, February 06, 2016

Tim Farron yn anerch y Dib Lems Cymreig

'Dwi'n cyfri tua hanner cant o bobl yn y llun.  

Mae hon yn gynhadledd genedlaethol yn gwrando ar arweinydd un o'r pleidiau mawr Prydeinig ychydig fisoedd cyn etholiad tyngedfenol. 

Dwi'n credu i dair neu bedair gwaith cymaint ddod i weld Mhairi Black yn siarad ar ol cyfarfod blynyddol pwyllgor etholaeth Arfon o'r Blaid ym mis Medi.


1 comment:

Vaughan Williams said...

Standing room only!