Thursday, February 04, 2016

Buddugoliaeth arall i'r Blaid ym Mangor

Llongyfarchiadau i Mair Rowlands am ennill sedd i'r Blaid ar Gyngor Dinas Bangor:

Plaid Cymru - 90
Dib Lems - 53
Annibynnol - 32Ymddengys bod y gweir gafodd Llafur yn is etholiadau cyfagos ward Dewi ym mis Tachwedd wedi arwain at benderfyniad i beidio a sefyll y tro hwn.  

Mae'n arferol i Lafur beidio a sefyll yn wardiau Gorllewin a De Gwynedd, ond erbyn hyn ymddengys nad oes ganddynt ddiddordeb mewn sefyll yn Nwyrain trefol y sir chwaith.  

1 comment:

Anonymous said...

Da iawn hi.