Saturday, February 20, 2016

Llinell gymorth meddygon teulu newydd i'r Gogledd

Mae'n dda iawn deall nad oes yna argyfwng doctoriaid yng Ngogledd Cymru.Felly os ydych ymysg y miloedd sy'n cael problem dod o hyd i feddyg teulu yn Nwyfor, ffoniwch y rhif yma a gofynwch yn gwrtais iawn am Carwyn - 01656664320.  

Mae Carwyn yn ddwyieithog, mae Carwyn yn foi ffeind a 'dwi'n siwr y bydd yn eich rhoi ar ben ffordd.  

No comments: