Monday, February 08, 2016

Ymgeisydd Ceidwadol Bro Morgannwg

Diolch i Simon Brooks am dynnu sylw at y trydariad yma gan Ross England.

Mr England ydi ymgeisydd y Toriaid ym Mro Morgannwg. 

No comments: