Tuesday, February 16, 2016

Mwy o dystiolaeth nad ydi'r Gogledd yn cael chwarae teg gan Lafur

Dwi'n gwybod na fydd fawr neb yn y Gogledd angen tystiolaeth bod y rhanbarth yn cael triniaeth eilradd gan y llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd - ond rhag ofn bod rhywun yn dal i amau hynny _ _ .


3 comments:

Anonymous said...

A oeddet yn dychmygu ysgrifennu pennawd fel hynny yn Medi 1997 ?. Credaf y bydd UKIP yn defnyddio dadl eithaf tebyg fis Mai. (Nid nad ydi hi'n ddadl deg iawn)

Cai Larsen said...

Na, mae'n debyg na fyddwn wedi meddwl am y peth bryd hynny.

Anonymous said...

Mae'n beth rhyfedd meddwl ein bod bellach yn cwyno am yr union bethau yr oeddem yn wfftio gwrthwynebwyr datganoli am grybwyl. ond daeth yn amlwg fod y cydgyfeirio rhwng 'Wales a'r " Fro Gymraeg" a ddigwyddodd yn 1997 wedi hen chwalu. Ofnaf fod y Blaid Lafur bellach wedi mynd yn ol i'w hen arferiad o droi y dwr i'w melin eu hunain. Efallai fod ofn arnynt wneud hyn yn y dyddiau cynnar , neu efallai fod Alun Michael a Rhodri Morgan yn ddynion tecach na Carwyn Jones.
Mae'n anodd meddwl am ffordd o oresgyn hyn, bellach.