Thursday, February 25, 2016

Effaith y newidiadau yn y ffiniau etholiadol ar Gymru

Effaith posibl y newidiadau yn y ffiniau sydd ar y gweill ar gyfer Cymru a gweddill y DU.  

Petai'r bleidlais yr un peth  yn 2020 ag oedd yn 2015 byddai'r Blaid yn colli un sedd yng Nghymru,  y Toriaid pedair a Llafur 6.  

No comments: