Thursday, February 04, 2016

Mwy o newyddion da i Blaid Cymru o ochr arall y wlad

Cyngor Tref Glyn Nedd

 Plaid Cymru: 218 
Llafur 129 

No comments: