Tuesday, March 10, 2015

Unoliaethwyr yn tanseilio'r Undeb

Mae'n debyg ei bod yn adrodd cyfrolau am y cyfryngau Seisnig eu bod yn ddigon gwirion i ymgyrchu trwy fod mor wrth Albanaidd a phosibl yn fersiynau Seisnig eu cyhoeddiadau.  Mae'r Toriaid yn rhedeg ymgyrch debyg, ond un sydd heb fod mor eithafol o ddi chwaeth wrth gwrs.  

Ond mi fyddai dyn yn meddwl y byddai unoliaethwyr yn blaenori dyfodol yr Undeb - mae'r math yma o stwff yn rhwym o wenwyno'r berthynas rhwng pobl sy'n byw mewn gwahanol rannau o'r DU, a felly tanseilio'r hyn sy'n dal yr Undeb at ei gilydd.  Ond wedyn dyna natur gwleidyddiaeth etholiadol - yr etholiad nesaf ydi'r unig beth sy'n bwysig - caiff pob dim arall fynd i'r diawl.  
No comments: