Monday, March 30, 2015

Yr hyn ydi Llafur bellach

Mi fydd y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai yn cofio i Lafur fynd i etholiad 1997 efo neges o obaith am newid a gwell bywyd i bobl gyffredin.  Yn amlwg ni wireddwyd hynny pan benderfynodd Blair a Brown mai eu prif flaenoriaeth oedd rhyfeloedd tramor di ddiwedd.  Ond ni all neb ddadlau bod y symbol am y gobaith o newid yn un hynod effeithiol.


A dyma ni yn 2015 efo symbol newydd - un sy'n awgrymu mai'r mwyaf bregus, y mwyaf di amddiffyn ac yn aml iawn y mwyaf parod i dorchi llewys a gweithio sy'n gyfrifol am ein problemau - tra'n cuddio'r ffaith mai eu eulyn addoliaeth nhw eu hunain o sector bancio barus a di egwyddor a arweiniodd at doriadau a thlodi anferth.


Does yna ddim gwell tystiolaeth o'r ffaith i Lafur esblygu i rhywbeth gwirioneddol anymunol sy'n hapus yn dawnsio i ddrwm Nigel Farage.

No comments: