Thursday, March 19, 2015

Map yr wythnos 2 - gwledydd nad ydi'r DU erioed wedi ymosod arnyn nhw

Gwyn - nid pinc ydi'r gwledydd ffodus nad ydym wedi ymosod arnynt.


No comments: