Monday, March 09, 2015

Cofiwch am apel Llanelli

A chofiwch - os ydych chi yn meddwl y byddai Llanelli'n cael ei chynrychioli'n well gan rhywun sydd yn erbyn torri gwariant cyhoeddus i'r bon, sydd yn erbyn adnewyddu Trident, sydd ddim am ddawnsio i ddrwm UKIP a sydd am roi Llanelli a Chymru yn gyntaf yn hytrach na rhywun sy'n ystyried mai'r prif rinwedd gwleidyddol ydi ufudd-dod i Ed Miliband, gallwch gynorthwyo i hynny ddigwydd yma.


1 comment:

Vaughan Williams said...

Diolch eto i ti Cai. Mae newid ar droed yn Llanelli. Mae'n eithriadol o gyffrous - bwrlwm bob man.