Monday, March 16, 2015

Llun trist Llafuraidd arall

Mwy o dristwch o gyfeiriad ein cyfeillion Llafur - o Gaerfyrddin y tro hwn.  Mi fyddwch chi'n gyfarwydd a'r bws yn y cefndir - bws enwoca'r DU ar hyn o bryd - yr un pinc sydd i'w weld ar hyd a lled y DU i geisio ennill y bleidlais fenywaidd trwy fod yn nawddoglyd tuag at ferched.

Ta waeth, nid y bws ydi'r peth trist wrth gwrs, ond y sawl sydd wedi cymryd mantais o'r cyfle unwaith mewn bywyd i gael mynd o gwmpas Caerfyrddin yn yr enwog fws.  Mae pawb ond dau o'r sawl sy'n sefyll o flaen y bws yn wleidyddion Llafur.

Dwi ddim yn siwr pwy ydi'r ddau arall ond ni fyddai'n syndod i mi petaent yn weithwyr cyflogedig i'r Blaid Lafur - er fy mod yn fodlon cael fy nghywiro ar honna.

O'r chwith i'r dde - # Rebecca Evans AC (dirpwy Weinidog); #3 Delyth Evans #4 ?; #5 Nia Griffith AS (ymgeisydd); #6 Joyce Watson AC.

Mae'r rheswm nad oes yna unrhyw actifydd Llafur cyffredin ar gyfyl y bws pinc yn union yr un rheswm bod Alun Pugh yn cael ei lun wedi ei dynnu ar ei ben ei hun wrth ymyl arwyddion stryd.  Dydi'r Blaid Lafur ddim yn cynnig dim byd amgen i'r hyn a gynigir gan y Toriaid, felly does yna ddim cymhelliad o gwbl i bobl gymryd rhan yn eu hymgyrchu.

No comments: