Sunday, March 15, 2015

Anhepgor

Ac wrth gwrs, mae diwedd yr Undeb yn anhepgor.  Collwyd y refferendwm yn yr Alban ym mis Medi, ond cafodd yr is seiledd emosiynol oedd yn dal y Deyrnas Unedig at ei gilydd ei danseilio'n llwyr hefyd.  Mater o amser ydi pethau bellach.  

No comments: