Tuesday, March 17, 2015

Y blaid annifyr - fersiwn 2

Dyna hynna'n glir 'ta.  Os nad ydych chi mewn gwaith, dydi Llafur ddim eisiau dim i wneud efo chi.  

Diolch am y gonestrwydd Rachel.  Anodweddiadol iawn o Lafur.

1 comment:

Anonymous said...

http://www.iaindale.com/posts/2015/03/17/revised-general-election-predictions-for-wales

Gobeithio, wir.