Saturday, March 07, 2015

Anwybodaeth ymgeisydd Llafur Arfon

Ymddengys bod ymgeisydd Llafur Arfon, Alun Pugh yn meddwl bod Plaid Cymru yn cael ei harwain gan arweinydd y Blaid Werdd.  Rhywsut, rhywfodd mae wedi llwyddo i ddrysu Natalie Bennett am Leanne Wood.  Dyna'r unig eglurhad alla i feddwl amdano i egluro'r sgwrs fach yma ar trydar lle mae Alun yn darparu dolen i stori am gyfweliad radio trychinebus Natalie Bennett fel tystiolaeth nad ydi Leanne Wood yn debygol o wneud yn dda yn y dadleuon teledu.

Rwan dwi'n gwybod mai ymgeisydd Llafur ydi Alun, a does dim disgwyl iddo wybod llawer.  Ond mi fyddai dyn yn disgwyl rhyw fath o waelodlin o ran gwybodaeth am fywyd cyhoeddus yng Nghymru - hyd yn oed gan y Blaid Lafur.  Efallai y dylai Llafur ystyried darparu rhyw fath o hyfforddiant i egluro i'w hymgeiswyr am rai o hanfodoon sylfaenol gwleidyddiaeth Cymru.


No comments: