Friday, November 13, 2009

Etholiadau 2010 a blog yr Hogyn o Rachub

'Dwi wedi rhyw feddwl edrych ar etholaethau unigol cyn y Etholiad Cyffredinol y flwyddyn nesaf - ac mae'n debyg y byddaf yn gwneud hynny. Yn y cyfamser beth am gael cip ar ddarogan Yr Hogyn o Rachub? Mae'n gwneud ei waith cartref ac mae ganddo well record na fi o lawer am ddarogan yn gywir:

Y Rhondda

Brycheiniog a Maesyfed

Preseli Penfro

Gorllewin Caerdydd

Aberconwy

Arfon

2 comments:

Hogyn o Rachub said...

Diolch am yr hysbys!

menaiblog said...

Croeso