Tuesday, November 17, 2009

Betty Williams, yr iaith Gymraeg ac arweinyddiaeth Llafur

'Dwi'n deall bod Betty wedi ypsetio Edwina Hart (y ddynas sy'n debygol o ddod yn ail yn ras hirfaith y crwbanod) trwy ddweud ei bod yn cefnogi Carwyn Jones oherwydd ei fod yn siarad Cymraeg.Barn Syniadau ydi bod y ddwy ohonynt yn anghywir - Betty oherwydd ei bod gweld y gallu i siarad y Gymraeg yn bwysicach nag unrhyw gymhwysterau gwleidyddol eraill, ac Edwina oherwydd ei hymateb o mor Lafuraidd i sylwadau Betty.Efallai y bydd rhai yn casglu mai tystiolaeth ydyw bod y Blaid Lafur Gymreig yn ei hanfod yn llwythol.

Bydd eraill yn cofio i Billy Hughes ymhlith nifer ddadlau mai Rod Rhichards oedd yr union foi i arwain y Toriaid Cymreig oherwydd ei allu i siarad Cymraeg. Bydd eraill eto yn cofio i Eleanor Burnam ddadlau mai hi ddylai arwain y Lib Dems oherwydd ei bod yn Ogleddwraig Gymraeg ei hiaith.

'Dwi ddim yn gwadu am funud bod yr oll o'r uchod yn wir - ond yn fy marn bach i mae'r stori'n atgyfnerthu un canfyddiad amlwg yn annad yr un arall - sef hwn - mae'n haws tynnu'r hogan allan o Ddyffryn Nantlle nag ydi hi tynnu Dyffryn Nantlle allan o'r hogan.

No comments: