Tuesday, November 10, 2009

Nos da Aneurin Glyndwr!

Mor drist ydi gweld un arall o'n sefydliadau cenedlaethol yn llithro o'r llwybrau hyn - mor drist, mor drist.

Mi ddaeth yr uchafbwynt yn gynnar - 'dwi'n gwybod bod eraill wedi gwneud hyn o fy mlaen - ond fedra i ddim atal fy hun rhag dangos y fideo enwog un waith eto i nodi'r achlysur trist, ac i sicrhau bod yr oesoedd a ddaw yn ymwybodol o'r glendid a fu.

No comments: