Friday, November 27, 2009

Y Toriaid o dan 40% unwaith eto

Mae polau Prydeinig sy'n rhoi'r Toriaid ar y blaen, ond gyda llai na 40% o'r bleidlais wedi dod yn fwy cyffredin tros yr wythnosau diwethaf. Dyma wybodaeth am y diweddaraf.

'Dydw i ddim angen dweud gobeithio y byddai hyn - o'i wireddu - yn ganlyniad rhyfeddol o siomedig iddynt ag ystyried gwendid affwysol y Blaid Lafur.

'Dydi canlyniad lle mae'r blaid sy'n ennill yn cael canran mor isel ddim yn gyffredin o gwbl. Ers 1900 bu 28 etholiad ('dwi'n meddwl) ac ar bump achlysur yn unig y digwyddodd rhywbeth tebyg - 2005 lle enilliodd Llafur er gwaethaf y rhyfel amhoblogaidd yn Irac, dwy etholiad 1974 lle llwyddodd Llafur i guro Ted Heath yn syth ar ol streic gan y glowyr (ymhlith llu o streiciau eraill) - y tro cyntaf gyda llai o bleidleisiau na'r Toriaid, 1929 lle enilliodd Llafur ei hetholiad cyntaf yn sgil anhrefn economaidd ac 1918 lle enlliodd y Toriaid yn syth wedi'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Felly, os bydd y Toriaid yn ennill gyda llai na 40% o'r bleidlais bydd am yr ail dro erioed, ac am y tro cyntaf ers bron i ganrif.

Amserau anghyffredin yn wir.

No comments: