Friday, December 11, 2015

Pa awdurdod sy'n cael toriad anferth - a pha rai sydd ddim

Diolch i Vaughan Williams am ddod o hyd i'r dyluniad yma - sy'n dangos yn weddol glir pa awdurdodau lleol sy'n gorfod delio efo toriadau mawr - a pha rai sy'n cael eu harbed.

Mae'r patrwm yn hollol glir dwi'n meddwl.  


4 comments:

Anonymous said...

Onid Plaid a Llafur sy'n rheoli Ceredigion ? . Yr argraff yr oeddwn yn gael mai gwrthblaid oedd y Lib-Dems.

Dyfed said...

Wel, fe rydan ni'n gwybod i bwy i bleidleisio felly, yn tydan?!

Dwi ddim yn meddwl mai dyma'r graffeg mwya buddiol i'r Blaid rhywsut.

Cai Larsen said...

Ia mae yna rhywbeth o'i le ar y disgrifiad o Geredigion - Plaid / Llaf / Annibynnol dwi'n meddwl ydi'r cyfuniad sy'n rheoli.

Anonymous said...

Felly er mwyn cael gwelliannau I Wynedd - Pleideisiwch Llafur. - Simples