Saturday, December 19, 2015

Cofiwch am ymgyrch codi pres Llanelli

Gydag ymgyrch godi pres Llanelli bellach wedi codi tri chwarter o'r £2k mae ei angen, mae yna amser i wneud eich cyfraniad o hyd.  Fel y sonwyd o'r blaen, mae canlyniad Llanelli yn rheolaidd ymysg y mwyaf ymylol yng Nghymru mewn etholiadau Cynulliad.  Os ydi'r gorffennol yn rhoi arweiniad i ni am yr hyn sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, dyma'r ffordd mwyaf effeithiol i gyfrannu i'r Blaid ar hyn o bryd.  Gallai pob cyfraniad - mawr neu fach - wneud y gwahaniaeth rhwng ail gipio'r sedd neu ei gadael i gyfrannu at fwuafrif posibl arall i'r Blaid Lafur a phum mlynedd arall o fethu ym Mae Caerdydd.No comments: