Friday, December 04, 2015

Cael ein llusgo i ryfel eto

Pleidleisiodd aelodau seneddol yr etholaethau sydd wedi eu lliwio yn goch o blaid bomio Syria neithiwr, pleidleisiodd yr aelodau sy'n cynrychioli'r etholaethau sydd wedi eu lliwio yn wyrdd yn erbyn.  2 comments:

Anonymous said...

Dyna iw democratiaeth

Emlyn Uwch Cych said...

Roedd mwyafrif sylweddol ASau Gogledd Iwerddon o blaid y bomio hefyd. Cymru a'r Alban am geisio atebion gwell, ond Lloegr a Gogledd Iwerddon am ddinistrio a lladd.