Thursday, December 24, 2015

Nadolig Llawen i holl ddarllenwyr Blogmenai

Dwi'n gwybod y byddai'n well gennych weld llun ohona i yn hytrach nag un yr Aelod Cynulliad Toriaidd Darren Millar, ond bydd rhaid i chi fyw yfo Darren.  

Mae ganddo fo siwmper Nadolig, 'does gen i ddim un - oni bai bod rhywun wedi prynu un yn anrheg 'Dolig i mi, ond mae hynny yn hynod anhebygol.  Mae ei goeden yn well ac yn llawer mwy lliwgar na fy un i - er fy mod yn siwr ei fod o wedi talu llawer mwy am ei un o na wnes i - mi ges i un am £5 yn B&Q ddoe.  Mae Darren hefyd wedi eillio, dydw i ddim, ac mae o wedi torri ei wallt yn ddiweddar.  Mae'n rhai misoedd ers i mi wneud hynny.  Mae Darren yn amlwg newydd gael bath ac o bosibl fec ofyr yn arbennig ar gyfer y llun - does gen i ddim amynedd i gael y cyntaf, a fyddwn i ddim yn gwybod lle i fynd i chwilio am yr ail.  

Yn bwysicach ymddengys bod disgwyl i ddyn roi ei ddwylo ar ei liniau, dal ei gefn yn syth a gwneud rhyw fath o ymdrech i wenu ar gyfer y math yma o lun.  Yn ffodus dydi'r math yna o beth ddim yn poeni Darren.  

Felly Nadolig Llawen i chi - un ac oll.


No comments: