Wednesday, December 02, 2015

Ystadegau iaith Gymraeg

Fel y bydd y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai yn gwybod, rhyddhawyd Adolygiad o'r Defnydd o'r Iaith Gymraeg Rhwng 2013 a 2015 yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.  Mae mwy o ddata ar gael ar y We na sy'n ymddangos yn uniongyrchol yn yr adroddiad wedi ei ryddhau ar Statiaith - ac mewn mannau eraill..  Dwi'n bwriadu cyhoeddi peth o'r wybodaeth yna o bryd i'w gilydd, gan efo cymariaethau rhwng awdurdodau lleol.

ddechrau cip ar y canrannau absoliwt sy'n siarad y Gymraeg yn awdurdodau lleol Cymru.A rhuglder y sawl dy'n dweud eu bod yn siarad Cymraeg yn ol awdurdodau lleol.

Ac amlder y defnydd o'r Gymraeg ymysg y sawl sydd yn ei siarad.


4 comments:

BoiCymraeg said...

Beth sydd i gyfrif am y gwahaniaeth mawr rhwng yr ystadegau hyn ac ystadegau'r cyfrifiad? 73% yn siarad y Gymraeg yng Ngwynedd yn ol y rhain, ond 67% yn ol y cyfrifiad.

Cai Larsen said...

Mae"r cwestiwn cyfrifiad yn fwy amrwd - ti'n siarad neu ti ddim. Os ti'n gofyn am amrediad o allu siarad Cymraeg ti 'n siwr o gael ffigyrau uwch.

William Dolben said...

sampl y cyfrifiad ydi'r boblogaeth gyfan
sampl yr astudiaeth hon ydi mil o bobl neu rywbeth felly

william dollben said...

gwelaf fod sampl yr arolwg yn amrywio o 3,500 i 14,000 nid 1,000