Wednesday, December 23, 2015

Etholiad Cyffredinol ar y ffordd i'r Ynys Werdd

Mae amser etholiad yn un hynod ddigri yn yr Iwerddon - yn rhannol oherwydd antics rhyfeddol rhai o aelodau'r Dail (TDs) sy'n poeni am eu seddau.  Mae'r esiampl isod o ddigywilydd-dra yn un dda.  Defnyddio gwasanaeth argraffu 'r Dail i gynhyrchu 85,000 o gardiau 'Dolig i etholwyr.

Bwriadwn adrodd yn gyson ar y math yma o beth - mae yna lawer mwy ar y ffordd gyda'r etholiad yn debygol o gael ei chynnal ddechrau 'r flwyddyn nesaf.No comments: