Thursday, December 31, 2015

Diolch _ _

_ _ i bawb fu'n ddigon caredig i alw draw yn ystod y flwyddyn.  

Fel y gwelwch bu 'n flwyddyn mwy llewyrchus na'r un arall ers i ni ddechrau cyfri yn hwyr yn 2008.  Yn wir mae'r cyfanswm o ymweliadau unigryw - y mesur pwysicaf - wedi cynyddu pob blwyddyn ers hynny.  Mae'r niferoedd yn arbennig o foddhaus ag ystyried bod llawer llai o flogio heddiw - yn arbennig blogio trwy gyfrwng y Gymraeg - nag oedd pan gychwynodd y blog. 

Bydd yn anodd gwneud yn well y flwyddyn nesaf - ond mi wnaf fy ngorsu.


No comments: