Monday, January 27, 2014

Polau heno a goblygiadau posibl i'r Alban

Mae yna ddau bol piniwn sydd wedi eu cyhoeddi heno sy'n awgrymu bod goruwchafiaeth hir Llafur yn y polau Prydeinig o dan cryn fygythiad.   Mae pol dyddiol YouGov yn awgrymu mai o 2% yn unig maent ar y blaen tra bod ComRes yn awgrymu bod pethau yn nes fyth.


Mae yna pob math o oblygiadau i newid o'r math yma yn y tirwedd etholiadol, ond yr un pwysicaf ydi'r hyn a allai ddigwydd yn yr Alban.  Does yna'r un rhan o'r DU mor wrth Doriaidd a'r Alban.  Petai'r rhagolygon ar gyfer etholiad cyffredinol 2015 yn awgrymu mai'r Toriaid ac nid Llafur fydd yn ennill, bydd mwy o bobl yn debygol o bleidleisio tros annibyniaeth.  No comments: