Wednesday, January 01, 2014

Mae'n flwyddyn Newydd Dda i Alun Cairns o leiaf

Alun Cairns (@AlunCairns)
Llongyfarchiadau I Efa @Yr_Urdd am dderbyn MBE wrth y Frenhines. Falch I weld y Cymry Cymraeg yn dod yn rhan o'r sefydliad Prydeinig!

No comments: