Tuesday, January 07, 2014

Pleidleisiau gweithwyr sector cyhoeddus yng Nghymru - etholaethau ymylol

Un o'r pethau diddorol i godi yn y pol Michael Ashcroft diweddar ydi'r ffaith bod nifer fawr o weithwyr sector cyhoeddus wedi troi eu cefnau ar bleidiau'r Gynghrair.  Dwi'n rhestru isod rhai etholaethau Toriaidd neu Lib Dems sydd a mwyafrifoedd bach, ond llawer o weithwyr sector cyhoeddus yn byw ynddynt.  Mwyafrif yn gyntaf, gweithwyr sector cyhoeddus yn ail:

Gogledd Caerdydd 194 / 22,500
Trefaldwyn 1,184 / 6,000
De Penfro / Gorll Caerfyrddin 3,423 / 12,200
Brycheiniog a Maesyfed 3,747 / 9,600
Bro Morgannwg 4,307 / 7,700
Aberconwy 3,398 / 5,800
Canol Caerdydd 4,576 / 19,200

Mi fydd canfyddiadau pol Ashcroft yn peri cryn ofid  i aelodau seneddol pob un o'r etholaethau uchod ag eithrio Glyn Davies ym Maldwyn - mae'r exodus gweithwyr cyhoeddus yn fwy niweidiol i'r Lib Dems nag i'r Toriaid.

Data o Left Foot Forward


No comments: