Friday, January 24, 2014

Y papurau dyddiol Cymreig

Efallai bod y diwrnod pan benderfynodd y Daily Post roi'r gorau i ddosbarthu yn y De yn gystal cyfle a''r un i atgoffa ein hunain o cyn lleied o bobl sy'n darllen y papurau dyddiol Cymreig.  Rhestraf isod y cylchrediadau diweddaraf:

Wrexham Leader - 14,300
Western Mail - 23,720
Daily Post - 28,300
South Wales Argus - 19,700
South Wales Echo - 27,700
South Wales Evening Post - 33,500
Wales on Sunday - 23,400

Mae'r ffigyrau hyn yn anhygoel o isel mewn gwirionedd.  Mae yna 126 o bobl yng Nghymru am pob copi o'r Western Mail sy'n cael ei gynhyrchu yn ddyddiol.  Ymddengys bod y papur hwnnw yn ystyried ei hun yn bapur cenedlaethol i Gymru.

Ffigyrau oddi yma.

1 comment:

Anonymous said...

http://syniadau--buildinganindependentwales.blogspot.co.uk/2013/08/the-shift-from-print-to-web-readership.html