Sunday, January 12, 2014

Pwy ydi cwmni mwyaf rhagfarnllyd y DU?

Mae'n ymddangos bod yna gystadleuaeth chwyrn rhwng Morrisons Bangor a chwmni tacsis Hampden yn Glasgow am y teitl o fusnes mwyaf rhagfarnllyd y DU.  Dwi ddim yn siwr pa un fydd yn cael fy mhleidlais i.  

1 comment:

Anonymous said...

Y munud y bydd yr Alban yn pleidlesio dros annibynniaeth, mae'n sicr y bydd gyrrwyr tacsi Glasgow'n dysgu Gaeleg.