Tuesday, December 31, 2013

Ffigyrau'r flwyddyn

Yn anisgwyl braidd mae Blogmenai wedi torri record o ran darllenwyr - ar y mesur ymwelwyr unigryw o leiaf.  Roeddwn wedi disgwyl cwymp sylweddol eleni oherwydd nad oedd yna etholiadau arwyddocaol ar y gweill.  Mi fydd darlleniad y blog ar ei uchaf o lawer yn ystod cyfnod etholiad.  Dwi hefyd wedi blogio cryn dipyn llai na mewn blynyddoedd blaenorol.

Roedd is etholiad anisgwyl Ynys Mon o gymorth, ac hefyd am rhyw reswm neu'i gilydd roedd yna lawer iawn o ddiddordeb yn y blogio o'r Cyfandir tros yr haf.

Beth bynnag, diolch i bawb sydd wedi galw draw.  Peidiwch a bod yn ddiethr y flwyddyn nesaf.


No comments: