Monday, August 12, 2013

Y gwersi i'w cymryd o berfformiad diweddar y Lib Dems

Rhag ofn i chi feddwl bod perfformiad trychinebus y Lib Dems ar Ynys Mon wedi digwydd mewn rhyw fath o faciwm, cymrwch gip ar ganlyniadau'r is etholiadau cyngor yma yn Lloegr nos Iau.


Redcar and Cleveland UA, Skelton by-election

LAB 745
UKIP 485
CON 176
IND 170
LD 40


 Colliers Wood - Merton
LAB 1685
CON 441
UKIP 57
LD 52


 Haydon Wick

CON 1376
LAB 887
UKIP 426
LD 83

Dydi 'uffernol' ddim yn ansoddair digon cryf rhywsut.

Ond, cyn i ni fynd ati i gymryd bod y Lib Dems yn farw gelain, dydyn nhw ddim.  Maent wedi dangos y gallu yn y gorffennol i dargedu a gwneud y gorau o'u hadnoddau.  Gallwn fentro y bydd hynny yn digwydd yn 2015 - ond bydd yr adnoddau wedi eu canoli ar lai o etholaethau - y rhai maent yn eu dal yn barod.  Adlewyrchiad o'r ffaith bod y blaid wedi hen roi'r gorau iddi yng ngweddill y DU ydi'r canlyniadau uchod ac un Ynys Mon.

A'r wers?  Mi fydd y Lib Dems yn ymdrechu yn galed yng Nghanol Caerdydd, Ceredigion a Brycheiniog a Maesyfed yn 2015, ond mi fydd yna lawer iawn o'u pleidleisiau ar gael i'r pleidiau eraill yng ngweddill Cymru.  Bydd y sawl sydd a strategaeth i gornelu'r rheiny yn gwneud yn dda.

1 comment:

Anonymous said...

Gwerth edrych ar hwn: http://penartharbyd.wordpress.com/2013/06/08/target-seats-in-wales-lib-dems/