Sunday, August 25, 2013

Rhywbeth welwch chi yn Galicia ac yng Nghymru _ _ _

_  _ _ patrymau Celtaidd.  A rhywbeth welwch chi yng Ngalicia a welwch chi byth, byth mohono yng Nghymru ydi posteri yn gwahodd pobl i rali yn galw am annibyniaeth.  


3 comments:

Anonymous said...

Faint o fewnlifiad sydd yna yng Nghalicia o bobl....beth fyddech yn eu galw....or grwp mwyaf? Rhai sy'n siarad Castilliego?

Cai Larsen said...

Tueddu i symud o Galicia mae pobl wedi ei wneud yn hanesyddol - nid symud yno.

Cai Larsen said...

Tueddu i symud o Galicia mae pobl wedi ei wneud yn hanesyddol - nid symud yno.